NYHEDER

mnt_rundkreds-1

AKTUELT

adria-crehuet-cano-LIhB1_mAGhY-unsplash-1

Gratis mentaliseringsindsats: Styrkede fællesskaber og trivsel i foreningslivet

December 2022

Sundhedsstyrelsen har bevilget midler til en udbredelse af MentaliseringsProgrammet til frivillige i idræts- og foreningslivet landet over. Formålet er at styrke fællesskaber og trivsel i fritidslivet og sikre at fastholde børn og unge, som er på kanten af fællesskaberne.

Projektet er skudt i gang med en række spændende samarbejdspartnere indenfor idrætslivet, herunder fodbold- og volleyklubber, atletikforeninger og spejderbevægelsen. Projektets kurser løber til udgangen af 2023.

 

Viborg Sundhedspleje og fys- og ergoterapeuter

December 2022

Vi oplever en stigende interesse fra sundhedsplejersker, der kan se en stor nytte i den mentaliserende tilgang som et pædagogisk samtaleredskab i blandt andet sundhedssamtaler og samtaler med nybagte forældre. Hen over vinteren har vi været i Viborg af to omgange og undervise en stor gruppe topengagerede sundhedsplejersker og fys- og ergoterapeuter.

 

Døgninstitutionen Nexus

December 2022

Henover november, december og januar 2022-2023 er MentaliseringsProgrammet i Jægerspris hos Nexus, der er en døgninstitution for kriminalitetstruede unge under 18. Vi uddanner hele personalegruppen, inklusive lederne i MentaliseringsProgrammet.

Flere er uddannede inden for traumebehandling, alle har en konfliktcoachuddannelse og hele personalegruppen er kendetegnet ved at være yderst dedikerede. Det er tydeligt, at personalet brænder for at gøre en forskel for de unge mennesker i deres varetægt. Alle medarbejdere deltager aktivt og er ikke blege for at bringe deres egne refleksioner ind i undervisningen. Derudover ser de frem til at prøve flere elementer fra MentaliseringsProgrammet af i egen praksis.

 

Gjensidige Forsikring

December 2022

I slutningen af september havde Gjensidige forsikring valgt at fokusere på mentalisering blandt skadesbehandlere i forhold til deres arbejde med skadelidte. I undervisningen fokuserede vi på, hvordan skadesbehandlernes virke kunne understøttes, dels i dialogen med kunderne og dels i forhold til at passe på sig selv. Et andet omdrejningspunkt omhandlede, hvordan den mentaliserende indstilling opbygger gode og understøttende relationer med kollegerne.

  • Gjensidige Forsikrings evaluering af dagene var positiv og nogle tilbagemeldinger var blandt andet:
  • God og åben underviser, hvor man kan mærke, at du ved, hvad du taler om.
  • Fin balance mellem teori, øvelser og videosekvenser med bedre læring til følge
  • Levende og afvekslende undervisning
  • Jeg synes, det har været en god og lærerig dag.

God jul
Vi ønsker jer alle en dejlig og velfortjent juleferie og et lykkebringende nytår. Teamet i MentaliseringsProgrammet

 

Nyt projekt vil løfte trivslen hos de ældste elever i folkeskolen. 

Juni 2022

Problemer som ensomhed, lavt selvværd og stresssymptomer fylder stadig mere i hverdagen blandt danske unge. Særligt i de tidlige ungdomsår i udskolingen er problemerne tiltagende. Et nyt projekt under navnet ”Basal - Sammen om Trivsel” skal være med til at knække den negative kurve og give de unge nye redskaber til at trives i hverdagen.

Projektets grundlag er en forening af MentaliseringsProgrammet og Lær at tackle, der begge er praksisnære programmer med forankring i Komiteen for Sunedhedsoplysning.

Hovedformålet med projektet er at fremme elevernes self-efficacy og mentalisering ved hjælp af en modulopbygget undervisning, der både består af fysisk og digitalt materiale. Undervisningen faciliteres af udvalgte medarbejdere på skolerne. I øjeblikket er projektet udbredt til fire kommuner som en pilotafprøvning, mens ambitionen er at udbrede indsatsen til mindst 40 kommuner. Bag projektet står Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra Ole Kirks fond.

Læs Pressemeddelelsen her

 

Det nye MENTALISERINGSPROGRAM

Januar 2021

Den 1. januar 2021 gik Komiteen for Sundhedsoplysnings nye program, MentaliseringsProgrammet.dk, i luften.

MentaliseringsProgrammet henvender sig til fagpersoner, der arbejder med andre mennesker og som er interesserede i at fremme trivsel, mental sundhed og relationskompetence.

MentaliseringsProgrammet er baseret på viden fra psykologi, pædagogik og neurovidenskab og bygger på erfaringer og evalueringer fra afprøvnings- og forskningsprojekter med Robusthedsprogrammet.

 

ROBUSTHED.DK lukker i Danmark

Januar 2021

Ved årsskiftet 2021-2022 lukkede Robusthedsprogrammet, robusthed.dk, ned i Danmark og vi takker for et årelangt samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning og Poul Lundgaard Bak. Begge parter har besluttet at gå nye veje som et resultat af de sidste års erfaringer i hhv. Danmark og Grønland. MentaliseringsProgrammet er nu forankret i det sekretariat, der i de sidste 6 år har videreudviklet og formidlet Robusthedsprogrammet.

NYHEDSBREV

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev

MentaliseringsProgrammet

Mentalisering i praksis som vejen til bedre
trivsel og mental sundhed

Kontakt

Komiteen for Sundhedsoplysning
Classensgade 71, 5
2100 København Ø
Telefon: 35 26 54 00