PROGRAMMET

mnt_bue_programmet2

ET MENTALISERINGSBASERET PROGRAM

MentaliseringsProgrammet er et mentaliseringsbaseret program, som handler om at styrke den enkeltes livsduelighed og trivsel samtidig med at fællesskaberne styrkes. Programmet er formuleret i hverdagssprog og indeholder viden og praksisnære redskaber, som kan bruges af alle, der arbejder med andre mennesker. Mentaliseringsprogrammet er baseret på viden og forskning indenfor psykologi, pædagogik og neurovidenskab, som er omsat til viden og konkrete pædagogiske og psykologiske værktøjer til at arbejde med mentalisering.

MentaliseringsProgrammet har fokus på udvikling af evnen til se bag adfærd og have sind på sinde. Det er det, mentalisering handler om. Evnen til at mentalisere er en forudsætning for at kunne fungere godt socialt, herunder drage omsorg for andre og sig selv, og er grundlaget for at have gode relationer.

citat1-3

PRINCIPPERNE I PROGRAMMET

Programmet er modulopbygget, så brugeren kan vælge og tilpasse, hvilke elementer der arbejdes med og i hvilken rækkefølge. På den måde kan programmet tilpasses forskellige udfordringer og målgrupper.

Mentalisering er programmets kernemodul og de øvrige moduler understøtter træning og udvikling af mentalisering og mentaliserende fællesskaber på forskellig vis. Hvert modul indeholder viden og praktiske øvelser og på kurserne krydres gennemgangen af modulernes vidensdele og øvelser med filmklip, eksempler fra praksis og deltagerinddragelse. Der er dermed i hvert modul en vidensdel og en praksisdel.

mnt_prg_heart

Programmets moduler er:

  • Mentalisering
  • Robusthed
  • Hjernen
  • Selvkontrol
  • Krop og hjerne
  • Tanker og følelser
  • Fællesskaber og relationer
  • Motivation og mestring

Vidensdelen giver en basal indføring i mentalisering og den teoretiske baggrund med henblik på at kvalificere brugerens forståelse og anvendelse af elementet i praksis. Det er nemlig praksisdelen, som er i centrum i programmet, og hensigten er, at brugeren kan anvende elementerne direkte uden at skulle omsætte dem til sin egen faglige virkelighed først.

Derfor er programmet også holdt i et enkelt hverdagssprog, der gør det lettere at formidle kompleks viden på en enkel måde. Programmet indeholder med andre ord en videns- og værktøjskasse, hvor brugeren kan finde den bedste individuelle inspiration til at træne sin praksis og arbejde med sin målgruppe.

Programmet henvender sig til fagpersoner, som arbejder relationelt og som ønsker at få viden og redskaber til en mentaliserende praksis.

MENTALISERING

Mentalisering er en grundlæggende mental færdighed, som er afgørende for at trives, for at kunne forstå sig selv og være sammen med andre i gode relationer og fællesskaber. Mentalisering handler om at have "sind på sinde"; at kunne reflektere over egne og andres mentale tilstande som tanker og følelser. Derfor dækker mentalisering både over at forsøge at forstå meningen bag andres adfærd og samtidig forstå sine egne indre tilstande. En del af tiden mentaliserer vi uden at være bevidste om det, men mange gange er der behov for at vi stopper op og gør os umage for at forstå, hvad der er på spil i os selv, i andre eller i vores samspil med andre. Derfor kan vi alle sammen øve os og blive bedre til at mentalisere. Viden om og praktisk træning af mentalisering er særligt vigtigt, hvis vi er sammen med nogle, som er udfordrede på mentaliseringsevnen, og som vi skal hjælpe på vej.

mnt_prg_samtale
Mentaliseringsteoriens ophav

Mentalisering er navnlig beskrevet i 1990'erne af den britiske psykologiprofessor Peter Fonagy, da han udviklede mentaliseringsbaseret samtaleterapi (MBT). Siden er mentaliseringstilgangen blevet udbredt, ikke mindst i samtaleterapi, men også som en måde at forstå sig selv og være sammen med hinanden på i hverdagen. Det er Fonagys tilgang til mentalisering som en måde at være sammen på, der er i fokus i MentaliseringsProgrammet.

MentaliseringsProgrammet

Mentalisering i praksis som vejen til bedre
trivsel og mental sundhed

Kontakt

Komiteen for Sundhedsoplysning
Classensgade 71, 5
2100 København Ø
Telefon: 35 26 54 00