MentaliseringsProgrammet

Et mentaliseringsbaseret program, som handler om at styrke den enkeltes livsduelighed og trivsel samtidig med at fællesskabernes styrkes
hoveder

Evnen til at mentalisere er en forudsætning for at kunne fungere godt socialt, herunder drage omsorg for andre og sig selv, og er grundlaget for at have gode relationer. Evnen til at mentalisere kan trænes.

Mentaliseringsprogrammet er baseret på viden og forskning indenfor psykologi, pædagogik og neurovidenskab, som er omsat til viden og konkrete pædagogiske og psykologiske værktøjer til at arbejde med mentalisering.

mnt_bue_programmet2

PROGRAMMET

Mentaliseringsbaseret program, som handler om at styrke den enkeltes livsduelighed og trivsel samtidig med at fællesskaberne styrkes.

mnt_bue_heads-1

ANVENDELSE

Implementering og træning i praksis som en vej til  at øge trivsel, mental sundhed og relations-kompetence. 

mnt_bue_kurser-2

KURSER OG FOREDRAG

Vi udbyder programmet i forskellige formater, fra
4-dages kurser til korte inspirationsoplæg.

RB_kids

BAGGRUND

MentaliseringsProgrammet er udviklet i Komiteen på baggrund af års erfaringer fra kompetenceudviklingskurser og workshops med fagprofessionelle tæt på praksis.

Foto · Pezebear, Pixabay

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev

MentaliseringsProgrammet

Mentalisering i praksis som vejen til bedre
trivsel og mental sundhed

Kontakt

Komiteen for Sundhedsoplysning
Classensgade 71, 5
2100 København Ø
Telefon: 35 26 54 00