KURSER OG FOREDRAG

mnt_bue_kurser-2

AKTUELLE KURSER OG FOREDRAG

Åbne kurser i København og Aarhus 2021 i MentaliseringsProgrammet

Der er planlagt 2 åbne kurser i efteråret 2021. Kurset er på i alt fire dage. Det afholdes to dage ad gangen med ca. en måneds mellemrum.
Læs mere om 4-dages kurset længere nede på siden.

Aarhus
Del 1 - den 5. – 6. oktober 2021
Del 2 - den 9. – 10. november 2021
Alle dage kl. 9-15.

Tilmeld dig her

Gå hjem-møde 
Vi afholder det efterspurgte gå-hjem-møde om mentalisering og trivsel (i en sundhedsfaglig verden), så snart det bliver muligt igen at mødes i større grupper. Vi opdaterer løbende MentaliseringsProgrammet.dk med nye datoer.

København
Del 1 - 27.-28. oktober 2021
Del 2 - 23.-24. november 2021
Alle dage kl. 9-15.

Tilmeld dig her

Åbent kursus på Fyn? 
Vi overvejer nu også at lægge et årligt Åbent kursus på Fyn. Skriv gerne til Charlotte (cf@sundkom.dk), hvis du kunne være interesseret i at deltage i et kursus på Fyn. Så kan vi danne os et overblik over om der skulle være interesse.

HVAD FÅR I UD AF ET KURSUS

Programmets mål er fremme mentaliserende miljøer, og det kan gøres på mange måder. Vi skræddersyr vores undervisning til jeres hverdag og udfordringer, og vi insisterer på at være praksisnære og introducere flere forskellige tilgange til dét at arbejde ud fra en mentaliserende tilgang i sin praksis. Det handler om at få implementeret mentalisering som en grundforståelse, som et menneskesyn og som en måde at være sammen på. Samtidig tages der højde for – og skabes forståelse for - at ingen kan mentalisere hele tiden.

Vi vil alle opleve mentaliseringssvigt, enten fordi vi føler os pressede, eller fordi vi er tvunget til at reagere hurtigt på noget farligt eller ubehageligt. Derfor sætter vi også fokus på, hvordan man kan hjælpe andre, der oplever mentaliseringssvigt, og hvordan man som praktiker vender tilbage til en mentaliserende tilgang, når man selv ryger ud af kurs.

Vi udfordrer vanerne og selvfølgelighederne, og lægger elementer ned over praksis, som bl.a. styrker livsduelighed, trivsel og robusthed hos den enkelte, samtidig med at vi styrker de sunde fællesskaber og det gode lærings- og udviklingsmiljø.

Fleksibel anvendelse
MentaliseringsProgrammets modulopbygning betyder, at det er let at tilpasse og anvende. Efter man har deltaget på et 4-dages kursus, får man adgang til programmets online materialesamling med øvelser, cases og forslag til konkrete forløb. Læs mere om 4-dages kurser her. Man kan skræddersy programmet eller dele af det, så det passer til lige præcis til de udfordringer, man gerne vil arbejde med. Og man kan lave en lille indsats eller et længerevarende kursus, afhængigt af hvor meget tid man har. MentaliseringsProgrammet kan underbygge eller supplere de eksisterende tilgange, man anvender. 

citat3-1

OM UNDERVISNINGEN

MentaliseringsProgrammet er praksisnært. Der er derfor fokus på at viden om mentalisering på enkel vis kan omsættes til deltagernes egen hverdag og praksis. For os er det vigtigt, at der er variation i undervisningen og at deltagerne er involverede.

UNDERVISNINGEN BESTÅR AF

  • viden om mentaliserin
  • øvelser
  • cases og eksemplificeringer
  • kursusdeltagernes egne erfaringer og udfordringer

4-DAGES KURSUS 

VI TILBYDER TO SLAGS 4-DAGES KURSER:

Kurser på arbejdspladser
For arbejdspladser, der vil opkvalificere hele eller store dele af medarbejdergruppen. Det giver en fælles fodslag og et større udbytte for målgruppen, når hele medarbejdergrupper kan anvende programmets elementer.

Åbne kurser
To gange årligt afholder vi også åbne 4-dages kurser i Aarhus og København, hvor man deltager sammen med medarbejdere fra andre arbejdspladser og får mulighed for tværfaglig sparring og erfaringsudveksling. 

  • På begge slags 4-dages kurset får I viden og værktøjer, der kan implementere og understøtte en mentaliserende praksis i jeres organisation. Målet er at kunne anvende programmet som et grundlæggende ”universalværktøj.
  • Kurset består af to dele: to gange to sammenhængende kursusdage med ca. en måneds mellemrum. Når man har gennemført dette kursus, får man adgang til programmets web-baserede materialesamling, hvor man kan finde materiale, videoer og øvelser. 

KURSET INDEHOLDER:

Del 1. Basis (2 dage)
Grundig gennemgang af MentaliseringsProgrammets teoretiske og praktiske elementer.
Dagen vil indeholde en kombination af undervisning, gruppearbejde og fælles drøftelser.
Obligatorisk hjemmeopgave, som skal løses mellem del 1 og del 2.

Del 2. Anvendelse (2 dage)
MentaliseringsProgrammet som tilgang og problemløsningsmodel i forhold til specifikke målgrupper.
Gruppearbejde med viden, værktøjer og øvelser.
Praktisk træning af anvendelse af programmet.
Supervision omkring deltagernes egne erfaringer og problemstillinger.

CASEARBEJDE

Opsamling på obligatorisk hjemmeopgave, som skal løses mellem del 1 og del 2.

MINIFORLØB

Et miniforløb løber over 3-5 gange med varighed af 3 timer per gang og afholdes lokalt hos kommuner, organisationer og virksomheder. Der kan deltage op til 30 personer.

Vi tilpasser og skræddersyr miniforløbene til arbejdspladsernes behov - det kan fx være behovet for at mindske konflikter med en målgruppe eller at øge det gode samarbejde i medarbejdergruppen

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere. Skriv eller ring til Charlotte Frese eller Mette Laub Petersen.
Se under kontakt. (link)

OPLÆG OG WORKSHOPS

I kan booke medarbejdere fra MentaliseringsProgrammet til foredrag og temadage:

  • 2 timers foredrag (max 200 personer)
  • 1/2 og 1 hel temadag (max 50 personer)


I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere.
Skriv eller ring til Charlotte Frese eller Mette Laub Petersen.
Se under kontakt.

MentaliseringsProgrammet

Mentalisering i praksis som vejen til bedre
trivsel og mental sundhed

Kontakt

Komiteen for Sundhedsoplysning
Classensgade 71, 5
2100 København Ø
Telefon: 35 26 54 00